Μονάδα Αποθήκευσης & Επεξεργασίας Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων  ΑΕΚΚ

red line

Η εταιρία μας λειτουργεί ως νομίμως αδειοδοτημένη μονάδα προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων εγγεγραμμένη στο Ηλεκτρονική Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, συμβάλλοντας ενεργά στην ασφαλή διαχείριση των ΑΕΚΚ, παράγοντας φτηνά ανακυκλωμένα υλικά, συμμετέχοντας στην κυκλική οικονομία της χώρας ενώ ταυτόχρονα προσφέρει περιβαλλοντικές λύσεις στην τοπική κοινότητα της Κασσάνδρας.

.