Ενοικιάσεις Κάδων

red line

Ο σύγχρονος τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων που συσσωρεύονται έπειτα από οικοδομικές και κατασκευαστικές εργασίες σε πάσης φύσεως εργοτάξια και γενικά, γίνεται με τη συλλογή τους σε μεταφερόμενους κάδους μπαζών (containers). Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενοικίασης κάδων καθώς και φορτηγά για την μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων. Επιπλέον διαθέτουμε όλες τις νόμιμες αδειοδοτήσεις ώστε να συλλέγουμε και να μεταφέρουμε απόβλητα σε ειδικά διαμορφωμένα σημεία ανακύκλωσης προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.

Τα Προϊόντα

red line

 

 

 

.