Ενοικιάσεις Κάδων

red line

Ο σύγχρονος τρόπος διαχείρησης των απορρίματων που υπάρχουν σε κάθε είδους εργοτάξιο και γενικότερα είναι με την συλλογή τους σε μεταφερόμενους κάδους. Ο όμιλος μας είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες μας τέτοιου είδους κάδους καθώς και φορτηγά για την μεταφορά και διαχειρισή τους.Επιπλέον μέσω Ειδικής Άδειας Διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων μπορούμε να τα συλλέγουμε και να τα μεταφέρουμε σε ειδικά μέρη ανακύκλωσης, χωρίς να επιβαρύνουμε το περιβάλλον.

Τα Προϊόντα

red line

 

 

 

.