Χωματουργικές Εργασίες

red line

Ένα σημαντικό κομμάτι της επιχείρησής μας αποτελεί ο τομέας των χωματουργικών εργασιών. Οι άριστα εκπαιδευμένοι χειριστές μας, ο κατάλληλος εξοπλισμός και η τεχνογνωσία χρόνων εγγυώνται την εμπρόθεσμη και αποτελεσματική ολοκλήρωση των εργασιών σας. Αναλαμβάνουμε:

 

  • Εκσκαφές - Εκβραχιασμούς οικοπέδων
  • Επιχωματώσεις (μπαζώματα)
  • Κατεδαφίσεις κτιρίων
  • Αποψίλωση και καθαρισμό οικοπέδων
  • Καθαριότητα χώρων

 

 

 

 

.